pdf, 532 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-12-17 pdf, 164 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-26 pdf, 469 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-29 pdf, 349 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-09-24 pdf, 440 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-06-25 pdf, 184 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-05-28 pdf, 33 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-05-28 § 119 pdf, 260 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-23 pdf, 410 KB Protokoll kommunfullmäktige 2018-03-26 pdf, 251 KB Protokoll

216

Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (469 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 (310 kB) Skriv ut. Senast uppdaterad: 19 april 2021. Politik och demokrati.

Skapande av  49 Dnr 2020-000063 1.1.1.1. Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 51 Sundsvalls kommun fullmäktige 2020-05-25 – Region Västernorrlands försäljning  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida. 1(49) Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25 § 147 Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

  1. Alla primtal 1-200
  2. Max milliliter handbagage
  3. Lennart greiff
  4. Hindrar blödning
  5. Beställa utskrifter
  6. Vad far jag for lon
  7. Meddellängd svenska kvinnor
  8. Forarintyg prov

Samtliga 55 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Personröster per kommunvalkrets - kommun Sundsvall. visa antal. Område M M C C L L KD KD S S V V MP MP SD SD FI FI ÖVR ÖVR TOT TOT; Sundsvalls Andra. 19,85%: 1134: Protokoll 2011-05-04 Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-05-04, Kammarrätten i Sundsvall meddelar inte prövningstillstånd till Kumla kommun och Förvaltningsrättens dom står fast.

Sammanträdesprotokoll à rendelista - Sundsvall Sundsvall Vatten AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2021-02-18 1 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande Organ Sundsvall Vatten AB Datum och tid 2021-02-18 2021-02-18 Kl. 14:30-15:30 Kl. 09:00-12:00 Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar I Sundsvall kommun är det miljökontoret som utför tillsynen. Här hittar du kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträden och anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd när de är justerade.

~ SBN-2019-01296-35 Kommunfullmäktige protokoll 2020-12-21 § 1960 1078575_1_1 COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och …

Sammanträdesdatum. 2016-06-14. Justerandes signatur.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Personröster. Samtliga 57 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. visa antal. Område M M C C FP FP KD KD S S V V MP MP SD SD FI FI ÖVR ÖVR TOT TOT; Sundsvalls Andra. 22,49%: 785: 32,78%: …

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds höstmånader då flygen tvingas landa i Sundsvall. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll. Kommunstyrelsen (KS). Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare 3. §3. Upprättande och kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27 § 196  Svar på revisionsrapport Granskning av protokoll och styrdokument på Destination Sundsvall - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå  Hembud Servanet AB - beslut Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149, § 454. Regeringskansliet -Uppdrag att förbättra möjligheterna  Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valda. Samtliga 55 valdistrikt räknade.
Spanska lärobok amigos

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 18.26- 19.01 samt 21.02- 21.14 Sammanträdesprotokoll - Stöde skola - Sundsvall PROTOKOLL 8(25) 2015-08-24 KOMMUNSTYRELSEN Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KS § 92 Dnr 0423/14 - 003 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING AV § 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att § 46 stryks helt. _____ Sammanfattning av ärendet Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Personröster. Samtliga 55 valdistrikt räknade.

Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-19 § 29 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. § 29a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Skoglund. § 29b Godkännande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning Nytt protokoll tillgängligt april 8, 2021; Nytt protokoll tillgängligt april 8, 2021; Internationella Romadagen idag 8 april april 8, 2021; Du som varken jobbar eller studerar är välkommen till Verkstan april 8, 2021 kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76. Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.
Franc sek

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll radiotjänst skatt när
hur mycket ar 1 lbs
internetbank seb
programmering yh stockholm
detta
årsarbetstid dagar kommunal

2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare utse Kim G 8 Sundsvall Ven AB 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av 

Styrelsen Kommunfullmäktige beslutar köpa ett lageraktiebolag som i sin tur köper Hagfor 17 dec 2020 77 Bidragsbelopp 2021: Drottning Blankas gymnasieskola i Sundsvall 42. § 78 Bidragsbelopp 2021: Klara Teoretiska Gymnasium i  Protokoll. 2011-05-04. Plats och tid.


Besiktning månad 8
folktandvården lessebo

PROTOKOLL Sida 2 av 57 Datum: 2019-12-18 Nämnd: Kommunfullmäktige Paragrafer: §§ 100-131 Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, onsdagen den 18 december 2019 kl. 18.00- 22.23. Sammanträdet ajournerades mellan kl. 18.26- 19.01 samt 21.02- 21.14

Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall. Mandatfördelning - kommun Sundsvall Kontaktuppgifter.