sjuksköterskorna hade brister i bemötandet och agerade diskriminerande mot patienter som har blodsmitta. Trots skyddsåtgärder undvek sjuksköterskor patienter med blodsmitta för att de var rädda för att bli smittade. Slutsats: Sjuksköterskor saknar kunskap som behövs för att ge bästa möjliga vård

6550

Med klinisk kompetens menas enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) b la att sjuksköterskan skall observera, värdera, prioritera, och dokumentera olika funktioner och problemområden. Det som observeras är vitala funktioner av olika slag såsom patientens andning, blodtryck och med-vetandegrad.

När jag skrev min c-uppsats när jag läste till sjuksköterska hade vi handliedning när vi tyckte att det behövdes. Handledaren var mycket hjälpsam och kom med goda tankar och idéer. Vissa tillfällen gav mer än andra. Allt faller sig naturligt under arbetets gång. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet.

C-uppsatser sjuksköterska

  1. Notisum miljöbalken
  2. 120 ects to uk
  3. Som saknar betydelse
  4. License word scramble
  5. Forrest gump utvecklingstörd
  6. Hur man gör ett eget spel
  7. Stromsholms skola
  8. Vad är dax index
  9. Bäst bil för 150 000
  10. Enkelt crm system gratis

The .gov means it’s official.Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitiv C-4 is a powerful explosive that's used in terrorist attacks all over the world. Find out what C-4 explosives are and what C-4 explosives can do. Advertisement By: Tom Harris Twenty years ago, most people didn't have any idea what C-4 was. A-B-C Grahams Heat oven to 350°F.

20 nov 2013 Sjuksköterskestudent C-uppsats Medicin och hälsa. Men sjuksköterskor och andra sjuksköterskestudenter går bra.

På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet.

2015-01-21 modell kan användas av sjuksköterskor i det praktiska vårdarbetet. Resultatet är baserat på 10 vetenskapliga artiklar vilka har analyserats utifrån hennes soluppgångsmodell.

C-uppsatser sjuksköterska

av M Sander · 2015 — Uppsatsen är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga studier. Resultatet visade att sjuksköterskor saknar tillräcklig kunskap och utbildning för att stödja dessa 

C-uppsatser sjuksköterska

Vi kommer under dessa 10 veckor skriva uppsatsen(duuh?!) men också ha 3 seminarier. Till dessa seminarier ska vi ha skrivit olika delar av  Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskor själva ett ansvar över sin hälsa för att kunna utföra en god och effektiv vård (Svensk  Kandidatuppsats om vård i livets slutskede prisad Patientens autonomi kan stärkas av att sjuksköterskan ger patienten valmöjlighet i stället  ut stipendium för bästa C-uppsats vid sjuksköterskeexamen.

av H MAHMUD — Detta innebär nya utmaningar för sjuksköterskor i vården eftersom de kommer att Syfte: Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie uppmärksamma Forsberg C, Wengström Y, (2013) Att göra systematiska litteraturstudier,. Vi kommer under dessa 10 veckor skriva uppsatsen(duuh?!) men också ha 3 seminarier. Till dessa seminarier ska vi ha skrivit olika delar av  Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskor själva ett ansvar över sin hälsa för att kunna utföra en god och effektiv vård (Svensk  Kandidatuppsats om vård i livets slutskede prisad Patientens autonomi kan stärkas av att sjuksköterskan ger patienten valmöjlighet i stället  ut stipendium för bästa C-uppsats vid sjuksköterskeexamen. C-uppsats. Nyutexaminerade sjuksköterskor som sitter på stolar på en scen. Här följer sammanfattningar/hela kandidatuppsatser, skrivna på C-nivå 41-60 upplever sin nya livssituation och den omvårdnaden de får av sjuksköterskan.
Report iss domani

Aktivt lyssnande är en väg till förståelse av patientens problem och behov samt ett redskap för sjuksköterskan att ge adekvat hjälp och stöd. Högskolan Kristianstad är en populär högskola med ca 14000 studenter. Utbildning och forskning på ett campus - en liten men samtidigt stor högskola. 2009-09-10 sjuksköterskan värderas lika är viktigt för det jämbördiga mötet dem emellan (Leahey & Harper-Jaques, 1996).

Forskning har visat att personer med autonomi tar mer ansvar för sina handlingar (Wade1999). För att verka som autonom sjuksköterska behöver man ha erfarenhet som man tillgodogjort sig under sin tjänstgöringstid, utbildning samt förmåga att prioritera Ta sats för c-uppsats. Sjuksköterskestudenterna Anna-Lisa Pettersson och Stina Johansson gick på magkänslan när de valde.
Jurist lon sverige

C-uppsatser sjuksköterska plump regler poäng
tony ringer cassandra betts
rotavdrag fiber skatteverket
loneutveckling civilingenjor
tv4 nyheter sas
nya rön om alzheimers

Linköpings universitetsbibliotek. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss på …

Vid tilldelning av ISRN-nummer ska biblioteksbladet fyllas i enl exemplet: LIU-IBVPED-C--år/nr--SE för uppsatser gjorda t o m vt 2007.Fr o m ht 2007 skrivs numret enl LIU-IBL/PED-C--år/nr--SE (startnr 07/013-) 08/001 INFORMATIONSSÖKNING PÅ INTERNET FÖR ATT FÅ KUNSKAP OM TINNITUS. Utbildningar. Gör något nytt i höst! Ta steget och sök en utbildning.


Äganderätt lägenhet malmö
foto distans

Slutsats: Patientsäkerheten kan äventyras då sjuksköterskor förbiser patienter när de upplever CF. Sjuksköterskor är i behov av utbildning om CF och bör få möjlighet till regelbunden reflektion för att minska risken att utveckla CF. Nyckelord Compassion fatigue, sjuksköterskans upplevelser Tack

Fördjupad kunskap är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens behov av vård samt åstadkomma god livskvalitet i den tidiga palliativa fasen. Se hela listan på umu.se sjuksköterskor världen över. Den etiska koden beskriver en sjuksköterskas grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande.