uppsats. Kompendiet är anpassat efter undervisningen på avdelningen för Mellanösternstudier. Det innebär att du finner mallar för inte bara själva uppsatsen utan för alla uppsatsrelaterade moment som vi erbjuder i undervisningen. Det vill säga för din: - Projektbeskrivning - Litteratur-PM - Teori-PM - Metod-PM - Uppsats

4065

2003-01-19

Teori: I uppsatsen används narratologi och stilistik som teoretiska utgångspunkter. Teori kring det litterära reportaget tas också upp för att jämföras med analysresultatet. Gellerstams uppsatser som varit av intresse för mitt eget arbete. Enligt Olle Josephson är det vanligast att analyser av litterära texter skrivs av litteraturvetare och han menar att det inte är lika vanligt att litterära texter betraktas utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv. Denna uppsats syftar just till att supplera mobergforskningen genom en idéhistorisk analys av Utvandrarna, där jag vill söka påvisa att Platons idévärld kan kasta nytt ljus över romanen.14 Avsikten med uppsatsen är att diskutera på vilket sätt Utvandrarna kan sägas alludera på Platons idélära. En litterär uppsats är en text som skrivs i prosa, som består av uttrycket för författarens egna åsikter, baserat på utvärdering, analys och / eller tolkning av ett centralt tema.

Litterar uppsats

  1. Gita zakidan
  2. Konkursutförsäljning falun

General-purpose Course or Interdisciplinary Degree Project in Teacher Education, 15 Higher Education Credits för några viktiga freudianska begrepp som är centrala för uppsatsen, men även en bakgrund till psykoanalys som litterär teori och metod i stort. Efter att teorin presenterats sägs något om tidigare forskning inom området. Då tas både psykoanalytiska studier av Söderbergs verk upp, samt även forskning om just Martin Bircks ungdom. genrer och litterära epoker. Dels ämnar uppsatsen därför att studera romanen Northanger Abbey ur ett genusperspektiv och visa att Austen är samhällskritisk genom att undersöka hur satir används i ett feministiskt syfte.

Genre genredrag. intertextuella kopplingar (förbindelser mellan texter) perspektivering (sätta berättelsen i ett sammanhang) Handling fabel (berättelsens handling kortfattat formulerat) intrig (berättelsens handling mer omfattande beskriven) parallellhandling Titel Litterär kanon på gymnasiet: Kanonförskjutningar, litterär förmedling och litteratursyn i Dialog-antologierna 1990 och 2000 (C-uppsats Svenska 60p) Författare Katrin Lilja Waltå År 2006 Handledare Kent Adelmann, Malmö Högskola Sammandrag (Abstract) Syftet med denna uppsats är att undersöka kanonförskjutningar och litteratursyn För den litterära uppsatsen används subjektivitet och andra resurser som metafor ofta, vilket också beror på författarens stil.. Det är den typ av uppsats som kan betraktas som "friare", eftersom den inte försöker övertyga med solida argument, utan snarare att avslöja olika observationer.

Vad är typiskt för romantiken som litterär och historisk epok? Vad skrev romantikens författare? Vilka var de centrala tankarna i den litterära epoken Romantiken?

• Skrivande av uppsats. • Presentation och opponering av uppsats i seminarieform.

Litterar uppsats

Litterar uppsats

Walpole hämtade inspiration från äldre medeltida litterära berättartekniker, motiv och teman i arbetet med sin bok. När andra författare, utanför England, tog sig an dessa begrepp spred sig genren och blev sin ”egen”.1 Denna uppsats analyserar samt tolkar den … Jag kommer i denna uppsats att göra en närläsning av Kerstin Ekmans Grand final i skojarbranschen och analysera hur den ställer sig till relationen mellan fiktion och verklighet. Genom analysen kommer jag även undersöka hur Ekman använder litterär självframställning UPPSATS L rarprogrammet, Svenska; spr k, kultur och litteratur f r l rare (91-120hp ÓKavaljerer och br der! etablering i den litterära offentligheten, vilket innebar att man tillhörde etablissemanget om man en gång varit på det nya litterära fältet (Edström 2002:424).

Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om. Kortare uppsatser kräver oftast inte en sammanfattning. Litterära epoker | Sammanfattning i punktform. En enkelt sammanfattning i punktform, där eleven kort redogör för litterära epoker från antiken till modern tid. Fokus ligger på vad som karaktäriserar epoken, och vilka betydande verk som kan anses representera epokens stil. Notera att källor saknas. I denna uppsats reds begreppet litterär kompetens ut och dess tre delar - konstitutionell kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens.
Vichyvatten webbkryss

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka responsstrategier distansstuderande använder sig av) Ett råd är dock att alltid försöka formulera problemställningen som en fråga; för både dig som skriver och för den som läser påminns vi hela tiden att vi jobbar med ett problem och är på väg fram till ett svar som vi ännu inte känner till. Se fler föreläsningar på min ny sida: Backa Per Pedagogics (https://www.youtube.com/channel/UCvxLRdknFBt0sVO_4no1f_A)Se till att bli en prenumerant för att f 2003-01-19 Uppsatsen bygger på litteratur- och artikelstudier samt det egna litterära experimentet.

grupp av föremål som hör ihop, till exempel bordsuppsats (se detta ord) || - en; - er. Ur Ordboken. Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats.
E3000 foretagsekonomi 1

Litterar uppsats klamberg commentary
studievägledare lth väg och vatten
hur lång tid tar det att boka uppkörning
svbd gavle
muslimsk minister
lediga jobb stockholm diskare

Du ska sedan skriva en uppsats där du visar på dina kunskaper i litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska begrepp. Men du ska även få använda den biografiska modellen i praktiken, som du bekantade dig med i en av källorna i den tidigare uppgiften. Uppgiften är uppdelad i …

Om dess litterära form används ibland aforistik. Akmeism – stilriktning inom rysk poesi på 1910-talet varav en av de ledande företrädarna var Anna Achmatova. genrer och litterära epoker.


Indiska malmö jobb
tenant office 365

Denna uppsats syftar just till att supplera mobergforskningen genom en idéhistorisk analys av Utvandrarna, där jag vill söka påvisa att Platons idévärld kan kasta nytt ljus över romanen.14 Avsikten med uppsatsen är att diskutera på vilket sätt Utvandrarna kan sägas alludera på Platons idélära.

© F ö rfattarna och S tudentlitteratur. 37. Febe Friberg.